Recently found by viaLibri....
2021-01-05 10:44:13
Stoke, Melis.
Hollandse Jaar-boeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke. Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. enz. Uitg.C.van Alkemade. Met 36 platen van de heraut, graven en gravinnen van Holland, dubbelportret van Maria en Maximiliaan en platen van de dood, ingewandskist van Floris V en portret van Gerard van Velsen.
Verlag. Leiden, Johannes du Vivie & Isaak Severinus, 1699. Folio. (vi), 24, (2), 263, (3), 60 pp. Fraaie perkamenten blindgestempelde band. (weervlekjes hier en daar in de tekst marginale vetvlek op 4 bladen. Haitsma Mulier/v.d.Lem 9a: De vermelde platen v.Jan Iii, Philips v.Oostenrijk, Karel V en Philips Ii zijn nooit gemaakt. Bijzonder exemplaar, waarin de pp. 1-6 ontbreken, maar ingevoegd zijn in zeer fraai contemporain handschrift op 4 bladen.
Bookseller: Bookdael [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279577387/1699-stoke-melis-hollandse-jaar-boeken-of-rijm-kronijk

Browse more rare books from the year 1699