Recently found by viaLibri....
2021-01-05 09:56:09
Koning, Martinus
Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum, of Woordboek van Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden. Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen, Uitvoeriglyk worden behandelt, het letterlyke naaukeuriglyk uitgehaalt, de voorbeelden vergeestelykt en tot hunne Tegenbeelden overgebragt, de ware beduidenisse der Zinnebeelden aangewezen, de oneigentlyke spreekwyzen verklaart, en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en Talen, naar den aart der Gelykenissen, Voor- en Zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert. Met Kopere Platen.
Verlag. Dordrecht, Joannes van Braam, en te Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722-1727. 6 delen in 3 banden, (titelprent met verklaring, 2, portret, 12, portret) 162 234 42 (2) 190 242, (4) 380 304 120 142 (20) 135, (2) 512 160 184 (2) 200 60 72 72 (82) p. Opnieuw gebonden Linnen met ribben, groot Folio (Plaatselijk vochtvlekken. Zeldzaam Bijbels Woordenboek waarin aan de hand van het alfabet begrippen verklaart worden door Martinus Koning, 1662-1733. Geillustreerd met een titelprent, 2 portretten en een fraai gegraveerd kop- en sluitvignet aan het begin en einde van elke letter die wordt behandeld.).
Bookseller: Bookdael [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279567533/1722-koning-martinus-lexicon-hieroglyphicum-sacro-profanum-of-woordboek

Browse more rare books from the year 1722