Recently found by viaLibri....
2021-01-05 00:37:28
--
"ROTTERDAM, OPROER 1690 Bundel van 18 gedrukte stukken en één stuk in handschrift betreffende het Rotterdams oproer van 1690, gebonden in een halfleren 4º band.".
"Bij het oproer werden de huizen van de (zeer slecht bekende staande ) baljuw van Rotterdam, Jacob van Zuijlen van Nijevelt, en van belastingpachter Pieter van der Steen gesloopt. Aanleiding was de onthoofding van wijnhandelaar Costerman wegens het doodsteken van een commies. Het volk geloofde echter niet in zijn schuld. Onvrede over de zware belastingdruk speelde wellicht ook een rol. Bundeling van, deels zeer zeldzame, gedrukte stukken betreffende het oproer: Waerachtig verhael, deel I, R'dam, G. v. Wyen, 1691, Kn. 13650. Waerachtig verhael deel II, R'dam 1690, Kn. 13526. De schriklijken oproer die t'Rotterdam is geweest, R'dam, Pieter Jooste, z.j., plano, met houtsneden, niet in Knuttel. Een nieuw kluchtigh liedt, Rotterdam, Pieter Pietersz, 1690, plano, niet in Knuttel. Samenspraak tusschen Jacob van Zuylen en Lucifer, z.p., z.j., plano, niet in Knuttel Remonstrantie van mr. Ericus Walten, Kn. 13802. Dit is de copye van het lof-dicht dat op den 5 October 1690 stont aengeplakt, z.p., z.j., plano, niet in Knuttel. Klugte van Jan Stoffelsz aen Neeltje Jans, z..p., z.n., plano, Kn. 13530. De naekte waerheyt, Dordrecht, Jacob van Lingen, 1690, plano, niet in Knuttel. De balliuw van Rotterdam in zijn hemt, door H. Francolini, Smeer-maeze 1685, plano, niet in Knuttel. Versameling van eenige stucken en bewijsen, Dordrecht, Jacob van Lingen, 1690, Kn. 13528 (incpt). Doodt stuype, of Eggo-klacht die Jaep Zuyle over sijn ongeval doet, z.p., z.j., plano, niet in Knuttel. Eenige nootsaeckelijcke stucken en bewijsen ...., A'dam, … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279500043/1691---rotterdam-oproer-1690-bundel-van-18

Browse more rare books from the year 1691