Recently found by viaLibri....
2021-01-04 14:50:18
Knoop, Johann Hermann"
Beschouwende en werkdadige hovenier-konst, of inleiding tot de waare oeffening der planten. Waarin aangewezen word al 't geen een hovenier en aan andere tuin-oeffenaars dienstig en nodig zyn kan te weeten."
Leeuwarden, Abraham Ferwerda. 1753. 4to.l om niet alleen met gewenscht voordeel, maar ook met vermaak allerley boom-, heester-, kruid-, en bloem-gewassen te cultiveeren. Insgelyks om allerley in en buitenlandsche bloemen, vrugten en andere gewassen te vervroegen, en buiten de gewone saisoenen te hebben: of by ons byna even als in haare geboorte plaats, te doen groeyen, bloeyen, en hunne vrugten ryp en smakelyk voorttebrengen. Alles afgeleid uit een waare natuurkundige grond, als waarin de cultuure der gewassen alleen gegrondvest is; en door aanmerkingen en ondervindingen van meer als 30 jaren bevestigt; ook met de nodige plaaten tot meerder verstaanbaarheid en opheldering voorzien, dienende verders sowel voor de veldt- als tuin-oeffenaars. 594 p. With erratum. With 15 plates (lacks plate 4). Bound in modern brown buckram. Some pages waterstained."
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279301372/1753-knoop-johann-hermann-beschouwende-en-werkdadige-hovenier-konst-of

Browse more rare books from the year 1753