Recently found by viaLibri....
2021-01-04 14:50:17
Bijbel, Oud-Katholiek."
De geheele H. Schriftuur: behelsende alle de boeken, de welke in't algemeyn concilie van Trenten voor canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsen. Met 2 titelvignetten door L. Wydom, 6 kaarten van D. Stoopendaal en een serie van 51 platen met 306 kopergravures (6 per plaat)."
Utrecht, T. vanden Eynden, 1717. Folio. [ii], x, 596-[ii], 542 pp. Gemarmerd goudgestempeld kalfsleer over eikenhouten platten, op de platten een dubbel kader met in en op de hoeken fleurons en centraal ruitvormig plaatstempel met de initialen Cvh en een ankertje, moderne rug met kunstmatige ribben, nieuwe schutbladen; goud op snee. (bibl. stempels; hoeken gestoten) ¶Dit is de eerste druk van de Oud-Katholieke bijbel, de vertaling is van de hand van uit Gent afkomstige Gillis de Witte. Hij wijdde 20 jaar aan de vertaling van de Vulgaat, met inachtneming van de Griekse brontekst (Nt) en de Sacy-bijbel; De prentserie is: H. Cause and N. Gommerse, Drie hondert en zes bybelsche konst-prenten, of Historien des Ouden en des Nieuwen Testaments, vertoonende de voornaamste geschiedenissen der H. Schrifture. Dordrecht, J. en P. Keur en Amsterdam, P. Rotterdam, [c. 1714]. (cf. Darlow-Moule, Ii 1 p 315 Nr. 3341; Poortman & Augusteijn no. G Ii.2)"
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279301347/1717-bijbel-oud-katholiek-de-geheele-h-schriftuur-behelsende-alle

Browse more rare books from the year 1717