Recently found by viaLibri....
2021-01-04 14:50:17
Biestkens, Nicolaes|Bijbel|Hooghe, Romeyn De|Luther, Martin"
Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu Van nieuws uyt D.M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. Waarbij: De Historien van het Oude en Nieuwe Testament in konst prenten afgebeeld door den Heer en Mr. R. de Hooge."
Amsterdam, Jacob Lindenberg, 1702 (Nieuwe Testament: 1701). (titelprent, 16) 278, 112, 70, 132 folia. + (titelprent met verklaring, 1, 2 portretgravures) 52, 4, (titelprent met verklaring) 19 folia. 19e eeuws (blind-) gestempeld Leer met ribben, hoek-stukken en sloten, Folio 38, 7 x 25, 5 x 11, 3 cm. (Boekblok plaatselijk gebruind en diverse bladen zijn aan de rand verstevigd. Fol. 45 en 46 van het Nieuwe Testament verwisseld. Met een handgeschreven familieregister van ene familie Muller (Heerhugowaard) op recto laatste blad daterend van 1823 tot en met 1926. Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen, doorschoten met de Prentbijbel van Romeyn de Hooghe (1645-1708). De Bijbeltekst is naar de vertaling van Nicolaes Biestkens van Diest, aangepast door Adolf Visscher naar de Luther-vertaling. De Bijbel is geillustreerd met twee titelprenten, 2 portretgravures, 4 uitvouwbare kaarten, 1 dubbel-paginagrote plattegrond van de tempel en 76 bladen met gravures. Onder of op verso laatstgenoemde gravures staat een verklaring van de afgebeelde geschiedenissen. Een net en rijkelijk geillustreerd exemplaar.)."
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279301330/1702-biestkens-nicolaesbijbelhooghe-romeyn-deluther-martin-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1702