Recently found by viaLibri....
2021-01-04 13:20:07
Bijbel"
Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. Waarbij: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken."
1852. Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en P. Proost, en te Haarlem, Johannes Enschede en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie), 1852. 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15, 5 x 10 x 7 cm. (Het leer van het voorplat is plaatselijk ingescheurd. Geillustreerd met 40 gravures buiten de collatie, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de naam N.J. Miedema en het onderste slot met het jaartal 1857. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting, randen om het voor- en achterplat en rugstukken op de uiteinden van de rug. Het zilverwerk is gegraveerd met een motief van ranken en bloemen en andere motieven. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1857 en zijn gemaakt door Wed. Hermanus van Assen, werkzaam te Leeuwarden van 1830-1875.) 420, 132, 136 folia. (8) 244 p. 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 15, 5 x 10 x 7 cm. (The leather on the front cover is cracked at one place. Illustrated with 40 engravings, 17 in the Old Testament and 23 in the New Testament. The inner-side of the top clasp is engraved with the name N.J. Miedema and the bottom clasp with the year 1857. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Tra … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279275581/1852-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-heylige

Browse more rare books from the year 1852