Recently found by viaLibri....
2021-01-04 13:20:06
Bijbel"
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe by-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden."
Leyden, Johannes Muller, the widow of Cornelis Boutesteyn, and Samuel Luchtmans, 1718. (gegraveerde titelpagina, 21) 302, (2) 134, (14) 164, (2) 66 folia. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio H. 43 x B. 27 x D. 12 cm. (Zeer fraaie Statenbijbel in heldere druk op zeer wit papier, in een originele perkamenten band, het is zeer zeldzaam om een Bijbel uit deze tijd gebonden te zien in perkament. De onderkant van de rug is vakkundig gerestaureerd en de linten zijn vernieuwd. Met de 6 uitvouwbare kaarten van Cornelis Danckerts Ii. Deze 6 bijbelkaarten werden rond 1710 gegraveerd door Albert Schut, een graveur die werkzaam was van 1708 tot 1713. De wereldkaart en de kaart over de zendingsreizen van Paulus zijn gewone, enigzins bijgewerkte atlaskaarten. Op de laatste kaart staan zelf Nederlandse plaatsnamen te lezen, zoals Coeverden en Staveren of het Waddeneiland Schierman Ooge, namen waar Paulus wel nooit van gehoord zal hebben. De kaarten over het paradijs, de woestijnreis en het Beloofde Land lijken veel op de gelijknamige kaarten van Nicolaes Visscher. Alles is veel soberder van opzet, meestal zonder inzetten en engeltjes, meer in de Franse stijl, welke in de achttiende eeuw populair werd. De Jeruzalemkaart, volgens het ontwerp van Villalpando, is sterk verwant aan die van de familie Keur. Voor het drukken van deze Bijbel werd gebruik gemaakt van gegoten platen, waarop de complete tekst van de te drukken Bijbel stond. Luchtmans was de enige drukker die hiervan gebruik heeft gemaakt.)(engraved titlepage, 21) 302, (2) 134, (14) 164, (2) 66 folia. Contemporary blind- … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279275553/1718-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1718