Recently found by viaLibri....
2021-01-04 13:20:05
Deux-Aes Bijbel"
Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Met rijcke Aenwijsinghen, der gelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het alder-gewiste, met Scheyd-letteren ende Versen-ghetallen (daer een yegelijck Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteyckent. Neerstelijck oversien, ende van vele merckelijcke fauten, die in vorige drucken ingeslopen waren, gebetert."
Amsterdam, Paulus Aertsz. van Ravesteyn. 1628 (Profeten: 1627). (gegraveerde titelpagina, 7) 220, 160, 96, (40) fol. 46 p. 18e eeuws goud-bestempeld Leer met ribben en goud-op-snede, 8° 18, 5 x 12, 5 x 5, 5 cm. (Het leer van de buitenste hoeken van de platten wat sleets, boekblok gebruind en plaatselijk enkele (roest-) vlekjes, de laatste 4 bladen van het boek Prediker zijn abusievelijk in het boek Makkabeeen Hardcover. Fraai gebonden Deux-Aes Bijbel. Bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Deux-Aes vertaling waarbij de Psalmen van Petrus Dathenus en de Formulieren, uitgegeven door Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1628, het gedeelte van de Profeten in 1627. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: 'Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij'. Gebonden in een opvallende rood-leren band welke rijkelijk is gedecoreerd met goud-bestempeling.) (engraved titlepage, 7) 220, 160, 96, (40) fol. 46 p. 18th century gold-stamped Leather with 4 raised bands and gilt-edged text block, 8° 18, 5 x 12, 5 x 5, 5 cm. (The leather of the outer corners of the boards is a bit worn, text block browned and occasionally some foxing/small stains, the final 4 leaves of the book Ecclesiastes are bound in the Books of the Maccabees by mistake. Beautifully bound Deux-Aes Bible. … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279275506/1628-deux-aes-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1628