Recently found by viaLibri....
2021-01-04 11:42:18
Dod, John/Cleaver, Robert"
Een Klare ende Duydelijcke uytlegginghe over de Thien Gheboden des Heeren. Midtsgaders, Een corte Catechismus, sommierlijck vervatende alle de principale gronden der Christelijcker Religie. Wtghegeven inde Enghelsche tale, Door de Godsalighe ende Vvel-gheleerde Mr. Iohan Dod, ende Robert Cleaver. Wt de enghelsche in onse Neder-duytsche Tale ghetrouwelijck overgheset door Vincentivm Mevsevoet, Bedienaer des Heylighen Euangelij tot Schaghen."
Leyden, voor Guiliaem Brewster, 1617. (6) 183 folia. Origineel overslaand Perkament, 4° (Vernieuwd schutblad achterin, plaatselijk vochtvlekken. Zeldzame uitgave van de eerste Nederlandse druk van dit puriteinse werk over de Tien Geboden door John Dod en Robert Cleaver. Het werk is uitgegeven door de later zo genoemde 'Pilgrim Press' te Leiden onder de leiding van William Brewster, 1568-1644. Brewster was een van de Pilgrimleiders welke toevlucht had gezocht in Nederland, voor korte tijd te Amsterdam en later voor ruim 10 jaar te Leiden alwaar hij met de hulp van Thomas Brewer de rol van drukker en uitgever op zich nam. De Pilgrim Press was van 1617 tot en met 1619 operationeel en publiceerde en drukte Puriteinse klassieken en nieuwe Puriteinse uitgaven, maar voornamelijk radicale separistische en polemische werken welke illegaal werden verspreid in Engeland. Rond de 20 werken worden geassocieerd met de Pilgrim Press, echter maar drie van deze werken -waaronder dit werk- dragen de naam van Brewster. Een zeldzame uitgave met een belangrijke historische achtergrond.) (6) 183 folia. Contemporary folding Vellum, 4° (Renewed endpapers in the back of the work, waterstains at some places. Rare edition of the first Dutch edition of this Puritan work about the Ten Commandments by John Dod and Robert Cleaver. The work was published by the later so-called 'Pilgrim Press' at Leiden under the leadership of William Brewster, 1568-1644. Brewster was one of the Pilgrim Fathers who found shelter in the Netherlands, for a while at Amsterdam and later for over 10 years at Leiden where he beca … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279258148/1617-dod-johncleaver-robert-een-klare-ende-duydelijcke-uytlegginghe-over

Browse more rare books from the year 1617