Recently found by viaLibri....
2021-01-04 10:39:07
Kruyff, Jan De; Joachim Oudaen; H. Calkoen; Kornelis Westerbaen Wz.; A.O."
Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press."
1752. Collected anonymously. Printed titles: (Philalethes Batavus [Petrus Burman]), Ad manes violatos Jani Wittii (.) Aan de geschonden gedachtenisse van Joan de Witt. No place, 1752; (P.H. Bakker), Dichtkundige spectator, no place, 1746; (Jan de Kruyff) Geessel voor de muitelingen, no place, 1748; (Jan de Kruyff), De muitzucht beteugeld, no place, 1748; (Anonymous), Op de verschillende godgeleerden van het Christendom, no place, no date. (Kornelis Westervaen Wz., Teugel voor den yver des predikstoels, (Amsterdam, C. van Tongerlo), (1747); Joachim Oudaen, Zedige proef op den zoogenoemden Teugel voor den yver des predikstoels, The Hague, J. Does, 1747; (Anonymous), Den beteugelaar van den Teugel voor den yver des predikstoels beteugelt, (Amsterdam, A. Olofsen, 1747). (Anonymous), Teugel voor den yver der lasteraars van Gods getrouwe knegten, (Rotterdam, A. Obreen, 1747); Joh. Philoclerus, Zegeprael des predikstoels over den heerschzugtigen Teugel des schimpdigters Archmenus Athrybus, Rotterda, Hutte, 1747. (Jan de Kruyff), Op het berigt van den heere Cornelis Blom aan de lezers van zyne Onnosle veldtbloemtjes: onlangs uitgegeeven te Leeuwarden, (Leyden, 1750). (Anonymous), Op het prikneusje onder de veldblomen, (no name, 1749). Christianus Batavus: Hendrik Calkoen, De vaderlandsche vryheid, Leyden, P. vander Eyk, 1769; (Jan de Kruyff), Liberius Prudens aen Christianus Batavus, (1769). (Hendrik Calkoen), Christianus Batavus aan Liberius Prudens, (1769). Antwoord des konings van Pruyssen aan den heer De Voltaire (no place, no date).B2306."
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279245299/1752-kruyff-jan-de-joachim-oudaen-h-convolute-of-13-printed-and-numerous

Browse more rare books from the year 1752