Recently found by viaLibri....
2021-01-04 07:42:33
Scheel-Hans Hans Von Gersdorff / Van Gersdorp"
Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622."
1517. 4°, (12)+168 pag. Gebonden in 19e eeuwse geheel perkamenten band. In omdoos. Bmn I pag. 296; Morton 5560. Incompleet: mist waarschijnlijk de laatste 8 pagina's (deels blanco?) van het 'vocabularius herbarum'. Geillustreerd met grote houtsnede op de titelpagina en 23, vrijwel allemaal paginagrote, houtsneden in de tekst.$De eerste Nederlandse vertaling van Von Gersdorffs Feldtbuch der Wundtartzney (Strassburg 1517) verscheen in 1591. Dit is de tweede editie. De houtsneden (afkomstig uit het Duitse boek uit 1517) bevatten o.a. de oudste gedrukte afbeelding van een amputatie. De vertaler is Jan Pauwelsz. Vriese. Zeer zeldzaam. Niet in Stcn en Picarta. B0942."
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279217317/1517-scheel-hans-hans-von-gersdorff-van-chirurgia-ofte-veldt-boeck-van-den

Browse more rare books from the year 1517