Recently found by viaLibri....
2021-01-04 06:53:04
Crespin, Jean"
Den Staet der Kercken, mitsgaders de regieringe ende menschelicke insettingen der Pausen. En oock de bysonderste geschiedenissen dewelcke onder alle Keyseren, Coningen, Vorsten en Regienten over den geheelen Aertbodem, gebeurt zijn. Alles beginnende vanden tijde Christi af, tot den tegenwoordigen toe. Waer in den Christelicken Leser (als in eenen spiegel) claerlick voor oogen gestelt wort, hoe wonderbaerlic dat God syne Kercke tegen alle Ketteren en vyanden van zijn H. Woort, beschermt en bewaert heeft. En nu eerst van nieuws overgeset wt de Franchoysche tale in onse algemeyne Neder-duytsche sprake. Door Thobias d'Ammannus. Item, noch is hier achter by gevoeght een Tractaet vanden Godsdienst en republijcke der Joden, t'sedert de wedercoemste wt de Babylonische gevangenisse, tot op de laetste verwoestinge van Jerusalem."
Berghen op Zoom, Jacob Jansz. Canin, 1606. 2 werken in 1 band, (32) 608, (6) 106 (4) p. Origineel blind-gestempeld Perkament, 4° (Plaatselijk vochtvlekken, eerste titelpagina wat sleets/verstevigd aan de randen.)."
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279211389/1606-crespin-jean-den-staet-der-kercken-mitsgaders-de

Browse more rare books from the year 1606