Recently found by viaLibri....
2021-01-04 06:49:44
Schumacher, Wolfgang"
Den | Lvst-Hof | Van | Rethorica | Waer inne verhael gedaen wordt/ | vande beschrijvingen ende t'samen-comsten der | Hollantscher Cameren vande Reden-rijc- | kers, binnen Leyden geschiedt/ den 26. Mey / des | Jaers 1596. ende de volgende dagen/ met het ge- | ne aldaer gedaen/ ende verhandelt is."
Gedrvct tot Leyden, By Fransoys van Ravelengien, (M). (D). Xcvi. (1596). 4º; 155 pp; blazoen: gravure. In civilite, romein en gotisch. gebonden in oud perkament; opmerkelijk fris en fraai exemplaar. Stcn Lvst-hof 4. Bibliotheca Belgica L 84: 'Edition officielle.' Scheepers I, 56 ('bracht van alle boeken opgenomen in de afd. Rederijkersboeken van deze veiling verreweg het meeste op'). Deelnemende kamers: Haarlem (3x), Rotterdam, Den Haag, Katwijk aan Zee, Gouda, Katwijk, Vlaardingen, Leiden (Vlaamsche kamer). Bevat onder andere: bij alle op bezoek komende kamers: Welcom aen de poort en Antwoordt, verclaringe (beschrijving) van den Intrede, die van de Oude Kamer van Haarlem was verzorgd door H. Goltzius, welke hiervoor de 'hoochste' prijs won, verder: 'Hier ontfangt Rethorica' met onder andere Balladen door alle kamers, Liedekens, Refereynen, en opgave van de vertoonde (op 1 na, Catwii opt Rhijn) oude, reeds eerder geschreven en/of gespeeld, en nieuwe spelen, zie Porteman & Smits-Veldt p. 152-153. Deze bijeenkomst t.b.v. een loterij, vertoonde in de teksten duidelijk actuele feiten en was van groot politiek belang. Iets eerder in 1596 verscheen een eigenzinnige 8º editie bij J.J. Orlers, welke ook met titelpagina Delft, J. Andriesz voorkomt, waarover de organiserende kamer (De Witte Acoleyen) dermate ontevreden was dat door hun toedoen deze, hier beschreven uitgave verscheen."
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279210776/1596-schumacher-wolfgang-den-lvst-hof-van-rethorica-waer

Browse more rare books from the year 1596