Recently found by viaLibri....
2021-01-04 05:47:15
Deux-Aes Bijbel"
Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet. Met rijcke Aenwijsinghen, der gelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het alder-gewiste, met Scheyd-letteren ende Versen-ghetallen (daer een yegelijck Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteyckent. Neerstelijck oversien, ende van vele merckelijcke fauten, die in vorige drucken ingeslopen waren, gebetert."
Amsterdam, Paulus Ravesteyn, 1628 (Profeten: 1627). (gegraveerde titelpagina, 7) 220, 160, 96, (40) fol. 46 p. Origineel groen linnen met 8 hoeken, 2 centrale ornamenten, 2 kettingklampen plus ketting en 2 sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° (Onder- en bovenkant rug gerestaureerd, het linnen van de band is wat verweerd en sleets, boekblok plaatselijk gebruind in de marges. Klampen en schanieren van de sloten en de ketting zijn vernieuwd. Zeventiende-eeuwse kettingbijbel gebonden in een authentieke stoffen band met zilverbeslag. Bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Deux-Aes vertaling waarbij de Psalmen van Petrus Dathenus en de Formulieren, uitgegeven door Paulus Aertsz. van Ravesteyn in 1628, het gedeelte van de Profeten in 1627. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: 'Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij'. Gebonden in een groen linnen band welke rijkelijk is gedecoreerd met zilverbeslag. Het fraai vormgegeven zilverwerk bestaat uit acht hoeken, twee centrale ornamenten, twee sierstrips, twee sloten en twee kettingklampen waardoor een ca. een meter lange ketting. Al het zilverwerk is plaatselijk opengewerkt en gedecoreerd met een motief van bloemen en ranken wat met de hand is gegraveerd. De gravering op de hoeken van het … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279201257/1628-deux-aes-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1628