Recently found by viaLibri....
2021-01-03 20:51:19
Collectif"
Prael-treyn 1775. And: Prael-treyn 1825. 1) Prael-treyn (1775) verrykt door ry-benden, prael-wagens, zinne-beelden en andere oppronkingen toegeschikt aen het duyzend-jaerig jubile van den heldmoedigen martelaer, bisschop, bezonderen apostel ende patroon van Mechelen, den heyligen Rumoldus onder 't gezag ? van het magistraet der zelve stad, ? uytgewerkt door de Latijnsche Schol?. 2) Prael-treyn, plegtigheden, vreugde-feesten en vercieringen van het vyftig-jaerig jubile der martelie van den heyligen Rumoldus, apostel en patroon der stad Mechelen. 1825. Waer by gevoegd is een kort begryp van het leven van den H. Martelaer; eenen Oog-slag op Mechelen, etc. etc."
Mechelen, Johannes-Francsiscus Van der Elst, resp. by Van Velsen-Van der Elst, 1775-1825. 2 works bound together. Large 4to (29, 5x22, 5 cm). 19th century red halfmorocco, spine gilt in compartments; covers with marbled paper; marbled endpapers (few rubbings to covers with loss of a small piece of marbled paper; inner-hinges neatly restored). Uncut. First work, 1775 (as mentioned on half-title): (xii), P.1-18, 2 leaves extra: 15*-18* and p. 19-34: 36 pages. The contents of the first 12 pages: Half-title Prael-treyn zullende geschieden den Xxvi. van Junius, den Iv. & X. van Julius 1775, Title, 2 dedications, Epitome vitae Rumoldi & Kort begryp van het leven van Rumoldus. With together 16 cupper-engravings by G. Herreyns, freres Klauber a.o.: 1-2: 2 engraved dedication-leaves and 14 other engravings (12 folding). 3: The cranium of Rumoldus within decorated border (37x44 cm), 4-11: chars 'Prael-waegens' (2 about 70x28 cm, 4: about 70 x 35 cm., 1: 74 x 39 cm and 1: 35 x 35 cm), 12-13: details (28x27 cm), 14-15: details (plain plates) and 16: Opsinjoorken. - Second work, 1825: (ii), (ii: Aenwyzer plan), 66 pp. With 15 lithographed plates by de Burggraaf after Vervloet de Malines: 3 between the text: the cranium of Rumoldus, the tomb of Rumoldus and plan of Mechelen (the charming plan engraved by Berlin after J.F. van der Elst). At the end the 12 other plates: 1 plate (24x19 cm) Signorken and 11 folding plates depicting the chars (5), horses (1), Het Ros Bayard (1), De Reuse Familie (1), Kemels en het Rad van Avontuur (1), all measuring 28 x 42 cm. and De Reus genaamd Groot-vader … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279100471/1775-collectif-prael-treyn-1775-and-prael-treyn

Browse more rare books from the year 1775