Recently found by viaLibri....
2021-01-03 17:34:09
Newton, Johan 1725-1807."
Redevoering, uitgesproken voor de Maatschappij tot bevordering van kennis en Godsdienstigheid onder den gemeenen Man, binnen Londen op den 21. van Slagtmaand Mdcclxxxvii [1787].Benevens Gedachten over den Afrikaanschen Slavenhandel."
1788. waar achter gevoegd is, Bericht aangaande den Slavenhandel op de kust van Afrika, door Alexander Falconbridge, onlangs Heelmeester op de Afrikaansche Vaart.Translated from the original English by M. Van Werkhoven. Te Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1788. Bound With: Gods genade en vrijmagtig albestuur: ontdekt in de zeldzame levensgevallen, landurige en zonderlingen bekeering van den eerwaarden heer Johan Newton.voormaals door hemzelven beschreven in Xiv brieven aan.T. Haweis/uit het Engelsch vertaald. Tweede druk; uitgegeven met een korte voorreden, door Cornelis Brem. Te Amsterdam, Martinus de Bruyn, [1784]. Two vols. in 1. Original private clothbacked marbled boards, title in gilt on spine with horizontal thin gilt lining. Nihil obstat to vol. 1 printed on verso of ti.p.: Classis van Schieland, Herfstmaand, 1788. [Iii-Vipp. of introduction], 175; [2, publ. preface], 173pp. Volume 1 Not called-for in Royal Dutch Library, Kb, nor calling for our second edition copy: a new [abridged] edition of 1858 is listed however. First volume contains a speech by the english minister John Newton (1725-1807) as held before an audience of commoners in his own London parish, which includes an annexe in which the Slave-trade on the African coast by the dutch is criticized, followed by a report Alexander Falconbridge, formerly a doctor aboard a dutch Slave-trader. (Slavery and trade was abolished in Great Britain in 1834 and finally by the dutch in 1863]. The second part is a personal account by John Newton of his conversion to christianity, as originally communicated in Xiv letters dir … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279030445/1788-newton-johan-1725-1807-redevoering-uitgesproken-voor-de-maatschappij-tot

Browse more rare books from the year 1788