Recently found by viaLibri....
2021-01-03 14:46:07
Long, I. le / J.B. Schupp
Konst om geldt te winnen, als meede J.B. Schuppius konst om ryk te werden. By deeze geldtgebrekkelyke tyden seer nut en dienstig. Het eerste beschreven en 't laaste uyt het Hoogduytsch vertaalt door I. le Long. Amsterdam, A. v. Damme en J. Ratelband, 1717.
(6)+144+184 pag., half leren band (gesleten en gerepareerd). Gebonden met: Balth. Schuppius, De speelpop van de weerelt (...) in eene redevoering over de meening of inbeelding der menschen. 3e druk, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1716. (4)+124 pag. En met: Joh. Balth. Schuppius, De verstandige heekelaar, zynde een vervolg op de Speelpop der Wereld (...) in 't Nederduitsch gebragt door G. van Broekhuizen. 2e druk, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1717. (8)+280 pag. En met: Joh. Balth. Schuppius, De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de Verstandige heekelaar (...) in 't Nederduytsch gebragt door J. Schoolhouder. Amsterdam, J. Ratelband, 1716. (16)+430+(1) pag.$Vijf zeldzame boekjes op het gebied van economie en literatuur voor het volk. Het eerste werk van Isaac le Long beschrijft de bedrijvigheid van allerlei ambachten en beroepen: muntmeester, drukker, boekhandelaar, bakker, wijnhandel, bouwmeester, scheepsbouwer, wagenmaker etc. B0749.B0749
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/278980207/1716-long-i-le-jb-schupp-konst-om-geldt-te-winnen-als

Browse more rare books from the year 1716