Recently found by viaLibri....
2021-01-02 23:30:09
Physiologie Den Haag
Physiologie van Den Haag, door een Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843 [gebonden met:] Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag, door een' Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843 [en met:] Laatste hoofdstuk voor de ‘Physiologie van den Haag' door een' Hagenaar, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843 [en met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een' buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844 [en met:] De monster-hekelaar, vredel.
"12º: Gebonden in half leer, 164 + 40 + 38 + 80 + 32 p., ill. Lit: Scheepers II, 1009; Waller 1341, 1342; De Kempenaer p.190; Van Doorninck p. 80; P.L. van Eck jr, Physiologie van den Haag, Jaarb. Die Haghe 1925/1927, p.201-232; M.J.F. Killaars, De Physiologie van Den Haag, scriptie Nijmegen 1982; H.R. van Biesbrock, Die literarische Mode der Physiologien in Frankreich (1840-1842), Frankfurt 1978; E. Jongejan, De humor-”cultus” der Romantiek in Nederland, Zutphen 1933, p.435-440"."Vijf anonieme publicaties in één band. De 'Physiologie van Den Haag' staat op naam van dr. W.J.A. Jonckbloet (1817 - 1885), letterkundige in Den Haag, later hoogleraar te Deventer en te Groningen. Vanaf 1840 waren er te Parijs een groot aantal kleine boekjes gepubliceerd, die men "Physiologies" noemde: boekjes van ca. 150 pagina's, waarin allerlei beroepen, typen en zaken uit het dagelijks leven - meestal in Parijs - hekelend en ironisch werden beschreven. Kennelijk besloot de in 1841met een eredoctoraat vereerde Jonckbloet om ook voor Den Haag een soortgelijk boekje te maken. Het bevat een humoristische en kritische beschrijving van stad en inwoners, waarin onder andere de loterijzaal, het Mauritshuis, de Akademie voor Beeldende Kunsten, sociëteiten en koffiehuizen, het theater, het Haagse Bos en Scheveningen aan de orde komen. In het hoofdstukje "Letterkundige (?) genootschappen" maakte hij ook zijn "eigen" Oefening kweekt kennis - waar hij erelid van was - belachelijk, tot grote woede van zijn medeleden. Het kwam net niet tot een royement. Het boekje maakte veel opgang en re … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/278840747/1341-physiologie-den-haag-physiologie-van-den-haag-door-een

Browse more rare books from the year 1341