Recently found by viaLibri....
2020-12-26 14:41:06
Bolstra-- Melchior
Haarlemmermeer - Melchior Bolstra, 1740.
DE NIEUWE HAARLEMMERMEER, HET GROOTSTE MEER VAN HOLLAND "Afbeeldinge van Rhynlands Waterstaat ten Opzigte van 't Vergrooten der Haarlemmer of Leydse Meer met de hyrna Gecombineerde en Omleggende Veenplassen"?. Kopergravure vervaardigd door Melchior Bolstra in 1740. Later met de hand gekleurd. Afm. 55 x 63,5 cm. Bolstra, landmeter van Rijnland, verrichtte onderzoek naar de oeverafslag van het Haarlemmermeer in de loop der tijd. Met stippellijnen is de omvang van het meer in vroeger eeuwen weergegeven. Duidelijk is te zien dat het meer eertijds bestond uit een aantal kleine meren die geleidelijk een grote waterplas zijn gaan vormen. Bolstra maakte ook een plan voor de drooglegging van het meer. Plannen voor drooglegging bestonden al sinds de 17e eeuw, maar er bestond sterke oppositie. Zo wilde Leiden zijn lucratieve visrechten niet kwijt en lag Haarlem dwars omdat het fors verdiende aan de scheepvaart. Nadat in 1836 een storm het water opjoeg tot de poorten van Leiden en Amsterdam, besloot koning Willem I dat het meer moest worden droog gemaald. Dat gebeurde uiteindelijk met stoomkracht tussen 1848 en 1852. Prijs: Euro2.150,- (BTW margeregeling).
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/276758080/1740-bolstra-melchior-haarlemmermeer-melchior-bolstra-1740

Browse more rare books from the year 1740