Recently found by viaLibri....
2020-12-19 23:25:05
Thomson
Cura?ao - John Thomson, 1816.
CURA?AO ROND 1800?Cura?ao? met inzet van Fort Amsterdam. Kopergravure uitgegeven door John Thomson, te Edinburgh 1816. Afkomstig uit ?A New General Atlas of the World 1814-1828. Consisting of a Series of Geographical Designs on Various Projections.? Later met de hand gekleurd. Afm. ca 25 x 30 cm.Niet altijd bloeiden de Cura?aose handel en scheepvaart. In een tijd waarin Europese landen hun oorlogen tot in het Caribisch gebied uitstrekten, leed de Cura?aose handel grote schade doordat de strijdende partijen ook Hollandse en Cura?aose schepen op zee aanhielden en de koopwaar buitmaakten. Dat was niet onbegrijpelijk want in oorlogen waaraan de Republiek niet deelnam, probeerde de handel voordeel te behalen met leveranties aan de oorlogvoerende partijen. Zeker de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, waarin de Amerikanen grote behoefte hadden aan wapens en andere producten die men traditioneel van de Engelsen kocht, bood de Cura?aose handel en scheepvaart de mogelijkheid winst te behalen. De reactie van de Engelsen kon niet uitblijven en eind 1780 verklaarde het de oorlog aan de Republiek.Na de Franse Revolutie veroverden de Fransen in 1795 de Republiek en in de volgende twintig jaar vonden er verschillende veranderingen in het regeringssysteem plaats. Ondertussen werd de West-Indische Compagnie (WIC) eind 1791 opgeheven en haar bezittingen overgedragen aan de Nederlandse staat.Deze verwikkelingen hadden ook op Cura?ao hun invloed. Ook hier ontstond partijstrijd die tot machtswisselingen leidde. De onrust leidde in 1795 tot de grootste slavenopstand uit de Cura?aose geschiedeni … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/275139800/1800-thomson-curaao-john-thomson-1816

Browse more rare books from the year 1800