Recently found by viaLibri....
2020-11-20 11:17:03
Waghenaer-- Lucas Janszn.
Noordzee, Zuiderzee - Lucas Jansz. Waghenaer, ca. 1590.
BEROEMDE 16E-EEUWSE PASKAART VAN NOORD- EN ZUIDERZEE?Beschrijvinge vande vermaerde stroemen`, Tvlie ende Tmaersdiep, opstreckende Inde Zuyder-Zee voerbij Enchuysen tot Amstelredam, met alle de sanden plaeten en ondiepten op de selve stroemen gheleghen.? Kopergravure vervaardigd door Johannes van Doetecum in 1583 voor Lucas Janszoon Waghenaer?s ?Spieghel der Zeevaart?, gedrukt rond 1590, 3e staat (van 7). Deels in de tijd, deel later gekleurd en met goud gehoogd. Afm. 32,5 x 51 cm.Met het toenemen van de Nederlandse handel langs de West-Europese kusten in de tweede helft van de 16e eeuw, hadden zeelieden betere navigatiehulpmiddelen nodig. De belangrijkste pionier in de ontwikkeling van een betere en veiligere zeevaart was Lucas Jansz. Waghenaer (1534/35-1606). De door hem uitgebrachte Spieghel der Zeevaardt was een uitzonderlijk goede zeemansgids, met zeilaanwijzingen en ge?llustreerd met kustprofielen en detailkaarten, een mijlpaal in de vooruitgang van de West-Europese scheepvaart.Het initiatief voor een betere zeemansgids kwam uit West-Friesland. Met zijn bloeiende havens aan de Zuiderzee was de regio altijd nauw verbonden geweest met scheepvaart en handel. Waghenaer werd geboren in Enkhuizen, een stad die op dat moment een ongekende economische groei kende. Niet voor niets nam Waghenaer ?de kaart van de wateren rondom West-Friesland op als eerste detailkaart (na de overzichtskaart van Europa) in zijn Spieghel der Zeevaardt en draagt hij deze op aan het bestuur en de bewoners van zijn stad.Het ging Waghenaer om hoe een schipper zijn weg kan vinden en hoe hij zich kan ori … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/265778215/1583-waghenaer-lucas-janszn-noordzee-zuiderzee-lucas-jansz-waghenaer-ca

Browse more rare books from the year 1583