Recently found by viaLibri....
2020-11-16 18:29:06
Hooghe-- Romeijn de
Beleg van Naarden - Romeijn de Hooghe, 1673.
VERSLAG VAN HET BELEG VAN NAARDEN "Belegeringe der Stadt Naerden Zijnde de Eerste overwinninge die zijn Konincklijcke Hoogheyt de Heer Prinse van Oranjen heeft gedaen verovert op den 12 September 1673." Kopergravure vervaardigd in 1673 door Romeijn de Hooghe, uitgegeven door Marcus Doornick te Amsterdam. Afm. 41,5 x 53,2 cm. In april 1672 verklaarden Engeland en Frankrijk de Nederlandse Republiek de oorlog. Nadat Franse troepen op 12 juni 1672 de Rijn bij Lobith waren overgetrokken stortten de Nederlandse verdedigingslinies ineen. Alleen door een deel van Holland en Brabant onder water te zetten, de zogenaamde Waterlinie, wisten Holland en Zeeland stand te houden. Na de val van het Staats bewind en de machtsovername van stadhouder Willem III, werd met de herovering van de vesting Naarden op 12 september 1673 een groot tegenoffensief ingezet. De succesvolle belegering en inname van de vesting is hier in beeld gebracht door Romeijn de Hooghe (1645-1708). De Hooghe heeft op de plaat verschillende scenes en hoofdpersonen afgebeeld die door verklarende inschriften worden verklaard. In het midden van de plaat zien we Willem III. Hij is omgeven door zijn staf. Voor de prins ligt de burgemeester van Naarden geknield. Rechts op de voorgrond kiezen de Franse troepen de aftocht. Op de voorgrond sc?nes uit het soldatenleven in het legerkamp. In de verte het beleg en de bestorming van de stad. Bovenaan op een opgehangen doek een kaartje van de stad en de posities van de belegeraars. Het "Verhael van het Belegeren en innemen der Stadt Naerden" door de prins van Oranje op 13 september 167 … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/264563555/1673-hooghe-romeijn-de-beleg-van-naarden-romeijn-de-hooghe

Browse more rare books from the year 1673