Recently found by viaLibri....
2020-11-16 13:04:04
Covens & Mortier
Rotterdam wandkaart - Andries Munro/Mortier, Covens & Zn, 1801.
EEN NIEUWE WANDKAART VOOR ROTTERDAM UIT 1801?Nieuwe plattegrond der stad Rotterdam, Gelegen aan de Rivieren de Maas en Rotte, met al de Publique en Kerkelijke Gebouwen binnen dezelve staande??, kopergravure uit vier gemonteerde bladen ?volgens resolutie van Wethouders en Raaden der Stad Rotterdam, in dato 1 Februarij 1796 geheel opnieuw gemeeten en getekend door Andries Munro. Fabrijk en Lantmeeter van Schieland in den Jaare 1796 en 1797?, gegraveerd door C. van Baarsel en uitgegeven te Amsterdam door Mortier Covens en zoon in 1801.?Afm. (prent) 122 x 166 cm (lijst 137,5 x 178 cm).In januari 1795 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden door de Fransen ?bevrijd? van de ?dwingelandij? van de stadhouders ?en werd de Bataafse Republiek opgericht, die een zekere mate van democratie kende. Voortaan werden volksvertegenwoordigers door middel van een stelsel van getrapte verkiezingen gekozen. Op het laagste niveau, namelijk in de grondvergaderingen, waren bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering in januari 1796 in Rotterdam nogal wat problemen opgetreden, die voornamelijk in het administratieve vlak lagen. In de vergadering van Wethouders en Raden van 1 februari 1796 werd daarom besloten tot een aantal maatregelen die in de toekomst soortgelijke problemen zouden moeten voorkomen. Zo zou er in Rotterdam een volkstelling gehouden worden, geregistreerd zou worden welke personen bedeeld werden en wat hun adressen waren en verder zou er een plattegrond van de stad vervaardigd worden waarop niet alleen alle havens, straten, stegen en dergelijke zijn aangeduid, maar waarop oo … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/264449112/1801-covens-mortier-rotterdam-wandkaart-andries-munromortier-covens-zn

Browse more rare books from the year 1801