Recently found by viaLibri....
2020-11-13 03:57:07
MOSHEIM, JOHANN LORENZ VON
Oude en Hendendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, En vermeerderd met de Byvoezels, Aantekeningen, en Tydrekenkundige Tafels van den Eerwaardigen Archibald Maclaine. WAARBIJ: Noodige Ophelderingen der Kerklyke Geschiedenissen, tot den tyd van Constantinus den Grooten. Ontleend uit twee Latynsche werken, over dat tydbestek. Behoorende tot des Autheurs Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen.
Amsterdam, Frederik de Kruyff, Albert van der Kroe, Jacob Yntema, en Jacob Tieboel, 1771. 11 + 3 delen, Origineel half Leer met ribben, 8 (De banden hebben vernieuwde marmers en hoeken en zijn plaatselijk sleets en/of gerestaureerd op de ruggen. Complete set van dit weinig -met de ophelderingen- voorkomende werk. In dit werk wordt de kerkgeschiedenis van de eerste 18 eeuwen beschreven door de Duitse historicus Johann Lorenz von Mosheim, 1693-1755.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/263332524/1771-mosheim-johann-lorenz-von-oude-en-hendendaagsche-kerklyke-geschiedenissen-van

Browse more rare books from the year 1771