Recently found by viaLibri....
2020-11-13 03:57:07
BUENTING, HEINRICH
Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Een Reys-Boeck der Heyligher Schrift. In 't Hoogduytsch beschreven. In onse Nederduytsche Tale overgeset Door N.N. doch op nieuws oversien, verbetert ende vermeerdert door D. Matthiam Hazard. Ende nu in desen laetsten Druck wederom van ontelbare fauten ghebetert, oock in de Registers alle stucken perfeckt op hare Folien ghebracht. d'Inhoudt van 't geheele Werck sal de Leser achter den Tijtel vinden. WAARBIJ: Een bysonder Tractaet Ende Onderwijsinge van de Munte ende Ghewichte der Heyliger Schrifturen. Dat is: Een eygentlijcke uyt-reeckeninghe ende Beschrijvinge van de Munte, ende Gewichte der Heyligher Schrifture: Daer in alle silvere ende Goude Munte: Mitsgaders oock alle Ghewichten, Koorn-mate en Wijn-mate, der Hebreeusche, Griecksche ende Latijnsche, so vele dies in 't Oude ende Nieuwe Testament vermelt, wordt verklaert na den eysch, ende geproportioneert, ende vergeleecken met onse Munte ende Ghewichten: met neerstigheyt ende uyt veele expert
Amsterdam, Wed. Theunis Jacobsz, 1663. 3 delen en 1 werk in 1 band, (16) 322 (8), (2) 32, (4) 141 (3), 20 p. 19e eeuws half Leer, 4 (De band is aan de randen wat sleets, vochtvlekken door het gehele boekblok. Zeldzaam Bijbels geografisch werk door Heinrich Buenting, of Buntingh (1545-1606), beschreven in de vorm van een geïllustreerd reisboek. Geïllustreerd met 5 uitvouwbare kaarten en 2 uitvouwbare gravures, resp. een wereldkaart, kaart van Europa/Azië/Afrika, kaart van het Heilige Land, plattegrond van Jeruzalem, gravure van de tempel van Salomo, kaart van de Woestijnreis, en een kaart van Paulus' zendingsreizen.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/263332520/1663-buenting-heinrich-itinerarium-sacrae-scripturae-dat-is-een

Browse more rare books from the year 1663