Recently found by viaLibri....
2020-11-13 03:57:07
COWPER, WILLIAM
Opera Omnia. Dat is, Alle Theologische Wercken des Eerweerdigen en wel-geleerden Mr. Wilhelmus Couper. Eerst Predicant tot Perth, en namaels Bisschop van Galloway. Vervattende Verscheijdene uijtgelesene leersame, en troostelijke Tractaten, en grondige uijtleggingen, van eenige plaetsen des Oude en Nieuwen Testaments. In 't Engels beschreven, en door Johannus Lamotius, getrouwelijk in 't Nederduijts vertaelt. Deze leste druk na de Nieuwe Over-zettinge des Bijbels, door Gulielmus Hatsvelt, verbetert, en met twee correcte Registers vermeerdert.
Amsterdam, Jan Frederiksz. Stam, en Jan Jacobsz. Schipper, 1656. (gegraveerde titelpagina, 4) 533 (6) 271 (4) p. Origineel Leer met ribben, Folio (Onder- en bovenkant rug plaatselijk gerestaureerd, plaatselijk een lichte vochtvlek, pagina 523-526 en 209-212 wat teer aan de randen. Een net exemplaar van de theologische werken van William Cowper (1568-1619). De Schotse puriteinse piëtist en bisschop van Galloway Cowper staat bekend om zijn stichtelijke werken, hier de laatste uitgave van zijn verzamelde en gebundeld uitgegeven werken.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/263332519/1656-cowper-william-opera-omnia-dat-is-alle-theologische

Browse more rare books from the year 1656