Recently found by viaLibri....
2020-11-08 22:13:06
VONDEL, JOOST VAN DEN/SALUSTE DU BARTAS, GUILLAUME DE
Palamedes Of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel, Met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. WAARBIJ: Hekeldigten, met Aantekeningen, Uit 's Digters mont op geschreven, Nooit voor dezen gedrukt. Verçiert met kopere platen. WAARBIJ: Vorstelijcke Warande der Dieren: Waer in De Zeden-rijcke Philosophie, Poëtisch, Morael, en Historiael, vermakelijck en treffelijck wort voorgestelt. Met Exempelen uyt de oude Historien, in Prose, ende Uytleggingen, in Rijm verklaert. Verciert met hondert vijf-en-twintig aerdige Afbeeldingen, in Koper gesneden, door Marcus Gerards. Alles tot sonderlingen dienst ende nutigheyt voor alle staten van menschen uytgegeven. WAARBIJ: De Vaderen, ofte het Tweede Deel vande derde dagh der tweeder weke, Vervatende Abrahams Offerhande. Ghedicht by wylen den E.G. de Saluste, Heere van Bartas, De Phoenix vande Fransche Poëten. Ende nu wt het Fransch in Nederlandts vertaelt Door J. van Vondelen.
Amersfoort, Pieter Brakman/3e werk: Amsterdam, Erve Wed. Gysbert de Groot/4e werk: Leyden, Jan vander Deyster, 1707. 4 werken in 1 band, (portret, titelprent, 16) 82, (6) 154 14 (2) p., (6) 125 (1) folia., (titelprent, 8) 15 p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4 (Folium 123 en 124 van het derde werk verkeerd gebonden, enkele pagina's licht gebruind. De Palamedes en Hekeldichten zijn gedrukt op royaal papier. Fraaie uitgave van 3 werken van de bekende dichter Joost van den Vondel, 1587-1679. Bijgevoegd is een deel van het werk van Guillaume de Saluste du Bartas 1544-1590, welke Van den Vondel uit het Frans vertaalde. Geïllustreerd met een portret, titelprent en 2 gravures (waarvan 1 uitvouwbaar) in het eerste werk, 5 portretten en 2 gravures (waarvan 1 uitvouwbaar) in het tweede werk, 125 emblematische tekstgravures in het derde werk en een titelprent in het vierde werk.) Landwehr, J. (1970). Emblem Books in the Low Countries 1554-1949, nr. 739
Vendeur: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Vérifiez la disponibilité

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/261946090/1707-vondel-joost-van-densaluste-du-bartas-palamedes-of-vermoorde-onnozelheit-treurspel-met

Browse more rare books from the year 1707