Recently found by viaLibri....
2020-11-06 17:06:09
Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840. z.p. 8º: 8 p.
1840, 26 april Gedicht ondertekend: V. Loosjes. Zinspelingen op het overlijden van de beide vaders in 1818 en 1823, op de beide moeders, Corn. J. Herding, 79 jaar die in 1808 haar zilveren huwelijk vierde, en Anna Menalda, 81 jaar, die in 1810 haar zilveren huwelijk vierde. Op de overleden zoon Adriaan (1818-1827) en dochter Geertrui C (1831-1837), op de tien kinderen nog in leven, op de brand op 20-10-1822 waarbij een aanmerkelijk gedeelte van onze Fonds-werken verbrandde in het pakuis van wijlen A. Krabbenbos Jz., toen wijnkooper alhier. GG1761.
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/261270777/1840-aan-myne-huisvrouw-susanna-loosjes-van

Browse more rare books from the year 1840