Recently found by viaLibri....
2020-10-30 23:15:03
BIJBEL
Biblia, Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uijt D.M. Luthers Hoogh-Duijtsche Bibel in oonse Neder-landsche tale getrouwelijck over-geset, tot dienst van de Christelijcke Gemeijnten, d'onveranderde Augs-burgsche Confessie toegedaen in dese Nederlanden.
Amsterdam, Rieuwert Dircksz. van Baardt, 1648. (gegraveerde titelpagina, portret, 18) 278, 70, 132 folia. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben, 8 hoeken en 2 sloten, Folio H. 39, 5 x L. 25 x B. 9,5 cm. (Een pagina voorwerk verkeerd gebonden, zonder het portret van Luther in het voorwerk van het Oude Testament en met een extra -ander- portret van Luther in het voorwerk van het Nieuwe Testament. De rug is plaatselijk sleets, vooral aan de uiteinden, de onderkant rug is in het verleden gerestaureerd. Lutherbijbel, bevattende het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, een portret van Visscher en de 6 uitvouwbare kaarten van Claes Jansz. Visscher. De gegraveerde titelpagina en de kaarten zijn -later- handgekleurd waarbij vooral veel aandacht is besteed aan de wereldkaart.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/259154661/1648-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1648