Recently found by viaLibri....
2020-10-30 23:15:03
Trigland, Jacobus
Opuscula Jacobi Triglandii. Dat is, Verscheyden Boecken en Tractaten door Jacobum Triglandium, Voor desen Bedienaer des H. Euangelij binnen Amsterdam, ende nu Professor der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden, als mede Bedienaer des H. Euangeij aldaer. Tot Verklaringe, Bevestiginge, ende Verantwoordinge, der H. Waerheydt, ende der Christelijcke Godsaligheyt, op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven. Ende nu, ten dienste des Christelijcken Lesers, by een versamelt, ende in Drie Stucken ordentlijck verdeelt.
Amsterdam, voor Marten Jansz. Brandt, door Nicolaes van Ravesteyn, 1640. 3 delen, (32) 860 (14), 447 (8), 1175 (27) p. Origineel blind-gestempeld Perkament, Folio (Zijkant rug van deel 2 gerestaureerd, onderste marge titelpagina deel 2 gedeeltelijk afgescheurd. Geïllustreerd met een portret van de auteur in het voorwerk van het eerste deel en diverse grote drukkers-impressums op de verschillende titelpagina's.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/259154656/1640-trigland-jacobus-opuscula-jacobi-triglandii-dat-is-verscheyden

Browse more rare books from the year 1640