Recently found by viaLibri....
2020-10-27 13:02:07
Bayly, Lodovicus
De Practycke ofte Oeffeninge der Godtsaligheydt. Leerende een Christen Mensche, hoe hy in sijn wandel in sijn gantsche leven Gode behagen mach. Beschreven in de Engelsche Tale, Ende in onse Nederlantsche sprake overgeset, door Everhardus Schuttenius. Een seer profijtelick Boecxken, ende om sijner treffelickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten Druck, van veel Fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige Aentekeningen verrykt, door Gisbertus Voetius.
Amsterdam, Isaak van der Putte, 1726. 508 (4) p. Origineel Perkament, 8° (Het voorplat is goud-bestempeld met het VOC-embleem van de kamer van Amsterdam. Vernieuwde schutbladen). 508 (4) p. Contemporary Vellum, 8° (Renewed endpapers, the front cover is gold-stamped with the VOC-monogram of the chamber of Amsterdam. The V.O.C. (Dutch East India Company) was active from the year 1602 to 1800 and was the most succesful trade organisation of the seventeenth and eighteenth century.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/257903695/1726-bayly-lodovicus-de-practycke-ofte-oeffeninge-der-godtsaligheydt

Browse more rare books from the year 1726