Recently found by viaLibri....
2020-10-27 06:36:05
Mellinus, Abraham
Eerste Deel van het Groot Recht-ghevoelende Christen Martelaers-Boeck: ghenoechsaem vervatende Een Kerckelijke Historie van den Opgangh, Voortgangh, en Ondergangh der Vervolgingen: Ende tusschen beyden De Exempelen der vromer Martelaren, als oock eeniger voorneemster Confessoren, en Reformateuren: Wt welcker belijdenissen, teghens die van het Pausdom, blijckt, de personele successie onser Gereformeerde Christelijcke Religie: Ende daer naer, De rechtveerdige oordeele Gods over de Tyrannen die Gods Kercke vervolght hebben: Ende ten laesten, Hoe verde de Staet der Kercke Christi, in Leere, Ceremonien, en Leven, vande geboorte onses Salighmakers af, van Eeuwe tot Eeuwe, tot het Jaer 1520. toe, vervallen is. Alles uyt de H. Out-Vaders en getrouwe Kerckelijcke Historie-schrijvers by een vergadert, ende in order gestelt.
Dordrecht, Isaack Jansz. Canin, en te Amesterdam, Jan Evertsz. Cloppenburgh, 1619. (gegraveerde titelpagina, 12) 632 (46) folia. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben en sloten, Folio (Onder- en bovenkant rug en de hoeken van de platten gerestaureerd, vernieuwde schutbladen, de muiter van het onderste slot is afkomstig van een ander set sloten, enkele vochtvlekken, diverse bladen voor- en achterin aan de rand verstevigd, mist fol. 284-285. De eerste druk van het bekende protestantse Martelarenboek van Abraham Mellinus, ca. 1581-1622. Het werk beschrijft de geschiedenis van de martelaren tot aan het jaar 1520. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en meer dan 100 houtgravures in de tekst.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/257822553/1619-mellinus-abraham-eerste-deel-van-het-groot-recht

Browse more rare books from the year 1619