Recently found by viaLibri....
2020-10-26 11:35:08
BIJBELPlancius, Petrus
Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. Ende 1619. Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset. Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende Nieuwe Registers ouer beyde de Testamenten.
Dordrecht, Pieter Loyemans en Marten de Bot, 1645. (gegraveerde titelpagina, 23) 288 27 (2), 138 (14), 166 (4), 76 folia + Leeswijzer (2 fol.) Origineel Leer met ribben, beslag en sloten, Folio 40 x 27 x 12 cm. (De uiteinden van de rug zijn sleets en/of gerestaureerd, de klem van het bovenste slot mist en het onderste is slot gedeeltelijk los. Boekblok wat los in de band met voorin vochtvlekken door het bovenste gedeelte. Extra bijgebonden achterin de Bijbel is een leeswijzer getiteld: Kalendier der Bybelen. Bijzondere uitgave van de Bijbel in Statenvertaling, hier in een roofdruk of piratendruk door Pieter Loyemans en Marten de Bot te Dordrecht. Geïllustreerd met 7 uitzonderlijk zeldzame kaarten naar Petrus Plancius (1552-1622) door Baptista van Deutecum en D.R.M. Mathes. De serie van zeven bijbelkaarten bestaat uit: 1. Paradijskaart. 2. Een wereldkaart (Shirley 177, de derde staat met Mathes naam ter vervanging van Petrus Plancius.). 3. De woestijnreis. 4. De verdeling van het land onder de 12 stammen. 5. Plattegrond van Jeruzalem ten tijde van het Oude Testament. 6. Kanaän ten tijde van Jezus' omwandelingen. 7. De Zendingsreizen. Alle kaarten uitgezonderd de wereldkaart zijn versierd met een brede rand met gravures met Bijbelse voorstellingen. De kaartenserie dient zodoende niet alleen ter ondersteuning van de geografische setting van de Bijbeltekst maar illustreert tevens de betreffende Bijbelgedeelten.)
Bookseller: Boekhandel De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/257520561/1645-bijbelplancius-petrus-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1645