Recently found by viaLibri....
2020-09-16 17:57:04
Cruquius-- Jacob
Rotterdam Hillegersberg, Berkel-Rodenrijs, Ackerdijkse Plassen - Cruquius, 1712.
ROTTERDAM HILLEGERSBERG, BERKEL-RODENRIJS, ACKERDIJKSE PLASSEN Vierentwintichste Stuk en Vyfentwintichste Stuk uit de kaart van Delfland, met daarop de Ackerdijkse plassen, Hillegersberg en Berkel-Rodenrijs. Afmetingen: elk ca. 51 x 58 cm. Deze kaarten vormden onderdeel van de als atlas gebonden kaart 't Hoogheemraedschap van Delflant: met alle de Steden ... etc. daer in Gelegen, op Voetmaet / volgens Ordre van de Wel Eedele Heeren Dijkgraef en Hooge Heemraeden van Delflant, Gemeten en in Kaerte gebracht Door (de Geadmitteerde Landmeters) Nicol. en Jac. Krukius (Cruquius). De kaart werd uitgegeven in 1712. Het vervaardigen van de kaart duurde vele jaren en kostte toen 20.000 gulden (!!). De topografie is perfect weergegeven, ook de door het slagturven in die tijd ontstane legakkers en veenplassen (die naderhand veelal weer werden drooggelegd). Deze kopergravures van Hillegersberg en Berkel-Rodenrijs zijn in de tijd prachtig met de hand gekleurd en met goud gehoogd. De gebonden fraai gekleurde exemplaren van de kaart van Delfland waren bedoeld als relatiegeschenken. Volgens Fockema Andrea & Koeman in Old maps and their makers (1975) is dit "the most beautiful map of Delfland, the Krukius map is stunning"?. Nicolaes Samuel Kruik (1678-1754), alias Cruquius, werd bekend als waterbouwkundige en cartograaf. Hij was landmeter en bracht het tot kandidaat in de medicijnen. Behalve het vervaardigen van de beroemde kaart van Delfland was hij in 1733 belast met het toezicht op de uitwateringswerken van Rijnland. Tevens had hij een belangrijk aandeel in de rivierverbetering van Rijnlan … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/244374274/1712-cruquius-jacob-rotterdam-hillegersberg-berkel-rodenrijs-ackerdijkse-plassen

Browse more rare books from the year 1712