Recently found by viaLibri....
2020-09-16 17:57:04
Cruquius-- Jacob
Delfland - Cruquius, 1712.
DE KAART VAN DELFLAND, MEESTERWERK VAN DE GEBR. CRUQUIUS"'T HOOGE HEEMRAEDSCHAP VAN DELFLANT" Kopergravure, verkleinde overzichtskaart uit de als atlas gebonden 25-bladige kaart van "'t Hoogheemraedschap van Delflant: met alle de Steden? Gemeten en in Kaerte gebracht Door (de Geadmitteerde Landmeters) Nicol. en Jac. Kruikius (Cruquius)". De kaart werd uitgegeven in 1712. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 52 x 58,5 cm.De kaart van Cruquius, waarvan de opdracht op 12 september 1702 werd verstrekt door het Hoogheemraadschap van Delfland, verscheen pas in 1712 in druk. De opname van het kaartboek heeft plaatsgevonden tot in het jaar 1707. In die tijd liepen Nicolaus Cruquius en zijn broer Jakob met kettingen door de polders van het Hoogheemraadschap van Delfland om de percelen land, de plaats van de gebouwen en die van wegen en vaarwegen in te meten.Het resultaat mag tot een van de hoogtepunten van de historische cartografie worden gerekend. Hij wist met deze hulpmiddelen een verbluffend nauwkeurige set landkaarten te vervaardigen die tegenwoordig kunnen worden gescand en met enig pas en meetwerk worden gegeorefereerd. Door de 18de-eeuwse kaart onder een moderne topografische kaart schaal 1:10.000 te leggen, wordt duidelijk hoe precies hij zijn waarnemingen heeft vastgelegd. Tot in de details geeft hij de plattegrond van gebouwen weer, krommingen in sloten, wegen en paden, ook die paden die slechts door mondelinge overlevering nog bij de buurtbewoners bekend zijn. Ook zijn beschrijvingen zijn uiterst doordacht. Door typografische trucjes toe te passen wist hij de naamgevinge … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/244374273/1712-cruquius-jacob-delfland-cruquius-1712

Browse more rare books from the year 1712