Recently found by viaLibri....
2020-09-08 18:44:06
[Musikaliska sällskapet i Karlskrona.]
Dokument rörande Anton Grills medlemskap i Musikaliska Sällskapet i Carlskrona.
1818. 1. Kallelsebrev till brukspatron Anton Grill som arbetande medlem i Musikaliska sällskapet i Carlskrona, daterat 1 januari 1818, och egenhändigt undertecknat av Ordnings-Directeur C. Kallström, Musik-Directeur M. Wollin och Cassae-Directeur Z. Pisarsky, samt av sekreteraren Henrik Wolter. Folio. (1),+ (3, blanka). Vikt, med sigill. 2. Kuvertet adresserat till Anton Grill i Linköping & Godegård, baksidan med sällskapets lacksigill. 3. Allmänna regler, antagne till efterlefnad i Musikaliska sällskapet i Carlscrona [=Rubrik.] Karlsrona, tryckt i Kongl. Amiralitets-boktryckeriet hos majoren och Ridd. C. F. Svinhufvud, 1817. 4:o. (4) s. Vikt. 4. Sällskapsdekoration med Orphei lyra i silver och bevarat vitt sammetsband. Lyran med inskriften "Emollit mores nec sinit esse feros" på den ena och "den 6 november 1815" på andra sidan. Det Musikaliska sällskapet i Carlskrona grundades den 6 november 1815. Initiativtagare var Israel Nordvall (1787-1857). Satsningen var ambitiös med inte bara musicerande och sällskapsliv utan redan från början startade sällskapet ett institut för musikundervisning, och den mest kända eleven därifrån blev med tiden Anders Randel. För att utöka medlemskaran, och sannolikt för att få in pengar, gjorde Sällskapet 1817 reklam för sin verksamhet, bl.a. genom att inbjuda musikälskande personer från både när och fjärran som medlemmar till verksamheten. Somliga inbjöds även som arbetande medlemmar fast man knappast kunde räkna med att de kunde komma att besöka staden i första taget. På detta sätt blev vid sidan av Anton Grill även hovmarskalken Gerard De … [Cliquez ci-dessous pour une description complète]
Vendeur: Centralantikvariatet [Sweden]
Vérifiez la disponibilité

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/241936363/1818-musikaliska-sallskapet-i-karlskrona-dokument-rorande-anton-grills-medlemskap-i

Browse more rare books from the year 1818