Recently found by viaLibri....
2020-08-22 04:34:10
Eekhoff-- Wopke (1809-1880)
Schiermonnikoog - Wopke Eekhoff, 1858.
"Het Eiland Schiermonnikoog, voormaals eene Heerlijkheid, later de 32e Grietenij der Provincie Friesland. ?" Staalgravure vervaardigd 1858 door Daniel Veelwaard voor de Nieuwe Atlas van Provincie Friesland van Wopke Eekhoff. Later met de hand gekleurd. Afm.: 59 x 77 cm. De Nieuwe Atlas van Provincie Friesland, werd in opdracht van het provinciebestuur gemaakt. Op 2 maart 1847 verscheen in de Leeuwarder Courant het "Berigt van Inteekening op de uitgave van een nieuwe Atlas van Vriesland". De prijs voor de hele atlas met 32 kaarten was fl. 48, losse kaarten kostten fl. 2 per stuk. Iedere kaart werd in de betreffende gemeente twee weken ter inzage gelegd. Via een voorafgaande publicatie in de Leeuwarder Courant meldde Eekhoff dat "ieder in de gelegenheid wordt gesteld om daarop schriftelijke aanmerkingen aan het Bestuur mede te deelen". Ook werd nog even vermeld dat men nog steeds voor twee gulden een losse kaart kon bestellen, "dewijl die na de uitgave niet meer te bekomen zullen zijn". Op zijn dertiende ging Wopke Eekhoff (1809 - 1880) in zijn geboortestad Leeuwarden aan het werk bij boekhandelaar en drukker G.T.N. Suringar. Hij ontwikkelde zch tot een self-made historicus van naam. In 1838 werd hij benoemd tot stadsarchivaris van Leeuwarden, de eerste van Nederland. Die functie combineerde hij met een eigen boekhandel en uitgeverij op de hoek van de Wirdumerdijk en de Peperstraat. In een oplage van 286 exemplaren gaf Eekhoff de Nieuwe Atlas van Friesland uit, tegenwoordig beter bekend als de Eekhoff-atlas. Tien jaar daarvoor hadden Gedeputeerde Staten van Friesland opdracht … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/236454018/1858-eekhoff-wopke-1809-1880-schiermonnikoog-wopke-eekhoff-1858

Browse more rare books from the year 1858