Recently found by viaLibri....
2020-08-02 00:45:28
Reyd, Everhard van
Voornaemste Gheschiedenissen inde Nederlanden ende elders. Vanden Jare 1566. totten Jare 1583. in 'tkorte, ende van dien tijdt tot het Jaer 1601. in 'tlanghe (als hebbende vele secreten ende ghewichtige saken selfs byghewoont) die andere Histori-schryvers door onwetenheyt hebben moeten voor-bygaen, ofte door quaet bericht onrecht stellen.
Arnhem, Jan Jansz, 1626. (gegraveerde titelpagina, 2, portret, 12) 734 (14) p. Origineel overslaand Perkament, groot 4° (Boekblok licht gebruind, onderste margte pagina 169 ingescheurd. Eerste uitgave van dit historische werk over de beginperiode van de Tachtigjarige Oorlog door de geschiedschrijver Everhard van Reyd, 1550-1602. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, een portret van de auteur en 14 (van 24) andere portretten, weergegeven als borstbeelden of staande figuren.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/230387976/1626-reyd-everhard-van-voornaemste-gheschiedenissen-inde-nederlanden-ende-elders

Browse more rare books from the year 1626