Recently found by viaLibri....
2020-05-22 07:30:04
PERGAMI ORIGINAL DE LA TORRE DELS FRARES DE MONTADA I REIXAC, RENUNCIA 1592
Montcada i Reixac. 1592. 50X25. Pergami original de la renuncia de la Torre dels Frares de Moncada i Reixac per Pere Ses Olivelles a favor del Monestir de Sant Jeroni. La importancia de La Torre dels Frares es que es una masía del segle XI i está en el parc de la serralada de la Marina. Ha sigut ocupada por una infinitat generacional de pagesos i familias. Las primeras noticias documentals de la masia es remunten a 1511, en que un tal Pere Ses Olivelles obté dels frares de sant jeroni de la murtra la torre de Montcada amb les seves terres. L'any 1556 el propi monestir de Sant Jeroni comença un plet amb els hereus de Pere Ses Olivelles, per tel que le sigui testituïda la propietat de la masia, ja que ni la seva dona ni les seves filles són reconegudes com a legals. Aquest plet durà fins al 1592 (renuncia que ara presentem), en qué la Torre dels Frares torná a dependre del monestir de Sant Jeroni. Extremadament rar, unic. Ref 121 Biblioteca Q2D. [Attributes: Soft Cover]
Bookseller: Libreria Anticuaria Marc & Antiques [Sabadell, BCN, Spain]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/209482933/1592-pergami-original-de-la-torre-dels

Browse more rare books from the year 1592