Recently found by viaLibri....
2020-05-22 01:25:04
Thomas de Rouk
Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk mitsgaders der zelfder wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. met als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren. beschreven door Thomas de Rouk 't Amsterdam by Hedrik en Dirk Boom Boek-verkoopers. Anno 1673
Thomas de Rouk, Amsterdam, 1673. Weight (kg): 1,642 Height (cm): 34,5 Width (cm): 23 Thickness (cm): 4 , Illustrated FO Folio 4 Witpagina('s) / Titelpagina / Engraved Title / 10 NNP / 370 P / Half titel / 56 P / 8 NNP / 4 Witpagina('s) / 233 as 283 Numbering Failures / 333 as 133 Numbering Failures
Bookseller: Antiquariaat Meuzelaar [Heusden, Netherlands]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/209441507/1673-thomas-de-rouk-adelyk-tooneel-of-historische-beschrijvinge-van

Browse more rare books from the year 1673