Recently found by viaLibri....
2020-05-21 21:45:06
Het Nieuwe Testament ofte Alle boeken des nieuwen verbondts onzes heeren Iesu Christi door last van de H.M. Heeren Staten generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationael gehouden in de jaren 1618. en de 1619. tot Dordrecht.
1785. gr.-4. 148 num. Bll. Ldr. d. Zt. über dicke Holzdeckel. Mit Blindprägungen u. intakter Messingschließe. Rü. u. Vors. erneuert. Gebrauchsspuren, stellenw. wasserrand., Ecken tlw. geknickt. Vorgebunden: [Oude Testament]. Titelbl. fehlt. Ebda. 321 num. Bll., 124 num. Bll. (De Prophetien/Der Propheten). - Beigeb.: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de gervormde kerk van Nederland in gebruik door last van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, Uit drie Berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Amsterdam, H, Brandt, D. Onder de Linden, J. de Groot en N. T. Gravius, en Compagnie 1792. 2 Bll., 81 num. Notenbll., 2 Bll., 12 (v. ?) S. (Catechismus)
Bookseller: Antiquariat Burgverlag [Austria]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/209401642/1785-het-nieuwe-testament-ofte-alle-boeken

Browse more rare books from the year 1785