Recently found by viaLibri....
2020-05-21 06:33:03
Vervarelyke Schip-Breuk van 't Oost-Indisch Jacht ter Schelling WITH:-De gevaarlyke en zeldzame Reyzen van den Heere François Leguat
1690. Frans Jansz. van der HEYDEN - Vervarelyke Schip-Breuk van 't Oost-Indisch Jacht ter Schelling, onder het landt van Bengale; Verhalende desselfde verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 Schip-breukelingen op zeker onbewoont Eilant, daer sy van 't Wrak met een Vlot aenquamen. Also ook hoe sy van het selve Eilant in Bengale landen / en voorts in 't Velt-leger van den Grooten Mogol, tot in 't Koningrijk van Assam landewaerts opgevoert zijn. Beneffens een bondige Beschrijvin der Koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery, &c. [BOUND WITH:] François LEGUAT - De gevaarlyke en zeldzame Reyzen van den Heere François Leguat Met zyn byhebbend Gezelschap Naar twee Onbewoonde Oostindische Eylanden. Gedaan zedert den jare 1690, tot 1698 toe. Behelzende een naukeurig verhaal van hunne scheepstocht; hun tweejarig verblijf op het Eylandt Rodrigue, en hoe wonderlyk zy daar af gekomen zijn: Als meede / De wreede mishandelingen door den Gouverneur van Mauritius; hun driejaarig bannissement op een Rots in Zee; en hoe zy door ordre der Compagnie t'Amsterdam, buyten verwagting, daar afgeheeld en naar Batavia gevoerd wierden.Amsterdam: Jacob Meurs and Johannes van Someren, 1675. 2nd. edition AND Utrecht: Willem Broedelet, 1708. 2 vols. in 1, 4to., [vi], 96, [xiv], 178, [xiv] pp.Ter Schelling illustrated with an etched frontispiece and 11 plates (7 signed by D. Bosboom in the plate). Leguat illustrated with a frontispiece, and 6 folding plates/maps (partly signed by Jan Lamsvelt).Contemporary full calf with raised bands and gilt decoration and titling to the spine, g … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Pictura Prints, Art & Books [Overasselt, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/209143829/1690-vervarelyke-schip-breuk-van-t-oost

Browse more rare books from the year 1690