Recently found by viaLibri....
2020-05-19 14:56:08
Boitet, Reinier. (1691-1758)
Beschryving der stadt Delft.
1729. Behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige verhandeling van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid, prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver voorregten, handvesten, previlegien, en regeeringsvorm, alles ’t zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en brieven, en met zeer veele echte bewysstukken (te vooren noit gedrukt) bevestigt: door verscheide liefhebbers en kenners der Nederlandsche oudheden. Delft,by Reinier Boitet, 1729. Folio (32.5 x 20 ). Engraved allegorical frontispiece with the coat-of-arms of Delft and a view on Delft in the background, title printed in red and black with large coat of arms of Delft, 1 full-page engraved dedication leaf to the burgomasters of Delft, one double-page (situation in 1560) and a folding plan of Delft surrounded by new fortifications (which were never built), a splendid large folding view on Delft by C. Decker after R. Boitet, one full-page and 17 double-page plates partly signed by P. Smith and R. Boitet after C. Decker.804pp. [Attributes: Signed Copy]
Bookseller: Antiquariaat De Vries & De Vries [Haarlem, NH, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/208652541/1729-boitet-reinier-1691-1758-beschryving-der-stadt-delft

Browse more rare books from the year 1729