Recently found by viaLibri....
2020-03-25 02:53:09
RIDDERUS, FRANCISCUS
Apollos, Ofte Zedige Verantwoorder voor de Leere der Gereformeerde Kercke: Uyt de Heylige Schriftuere tegen de uytvluchten van allerley Partyen. Als mede Tegen allerley Tegenwerpingen uyt de Schriftuere en Instantien, waer door deselvige Leere wort bestreden. WAARBIJ: Nae-Lesinge van Apollos, Vervaetende veel Texten, instantien en uyt-vluchten van Apollos overgeslaegen, oock Texten wegens 't gevoelen der Independenten, Quackers, ende 't nieuwe Koninckrijcke Christi, tot noch toe niet wederlegt, welcke verhandelinge begint met Genesis en eyndight met Apocalypsis. Het Vierde en Laetste Deel. Hier is by gevoeght De Worstelende Kercke tegen allerley dwaelingen en ketterijen van de tyden Christi af tot dese onse tyden toe.
Rotterdam, Arnout Leers, 1666/1669/1670/1679/1679. 4 delen en 1 werk in 4 banden, (titelprent, 26) 1056 (19), (titelprent, 14) 1004 (15), (8) 1278 (15), (8) 530 310 268 (12) (10) 102 p. Origineel blind-gestempeld Perkament met ribben, 4° (Boekblok deel 1 gebruind en de band van deel 4 wat sleets aan de onderste hoeken. Een mooie set.)
Bookseller: Antiquariaat De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/192733291/1666-ridderus-franciscus-apollos-ofte-zedige-verantwoorder-voor-de

Browse more rare books from the year 1666