Recently found by viaLibri....
2019-01-30 08:18:18
SKYTTE, Johan.
Oratio darinnen ausführlich erkleret und dargestellt wird, wer ansenglich ursach geben zu dem Tumult, Zwispalt und Uneinigkeit, so nun eine geraume Zeit hero in dem uhralten und hocklöblichen Königreich der Schweden und Gothen geschwebt, dessgleichen auch zu dem blutdürstigen Kriege, der noch heutiges Tages zwischen den Schweden und Polen unendtscheiden stehet. Item: Darinnen auch etwas gehandelt wird von der alten Schweden und Gothen Tappferkeit und manlichen Thaten in Kriegssachen. Gehalten den 22 Augusti an: 1603 auff der Königlischen Vestung Calmar, /.../. Durch Ioannem Skytte. Aus dem Schwedischen Exemplar in Teutsche sprach versetzt.
Stockholm, Andream Gutterwitz, 1608. 4:o. (48) s. Fläckig och med samtida bläckanteckningar i marginalen. Häftad, i senare pappersomslag med handskriven etikett. Ur Ericsbergs bibliotek. Collijn sp. 858. Warmholtz 3366. Första upplagan. Ett omtryck kom året därpå. Johan Skytte (1577-1645) född Schroderus, var diplomat, riksråd, universitetskansler m.m. samt lärare åt kronprins Gustav Adolf. Han användes flitigt som politisk talesman åt Karl IX och sedermera för Gustav II Adolf. Detta viktiga tal, som hölls inför ständerna 1603 för att förklara nödvändigheten av att föra ett expansivt krig i Baltikum mot Polen, är enligt Erland Sellberg (SBL XXXII. s. 507) ett klassiskt exempel på talekonst, distinkt och välbalanserat. Karl IX blev så imponerade att han lät översätta det till tyska, och trycka det i två upplagor.
Bookseller: Centralantikvariatet [Sweden]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/19070719/1608-skytte-johan-oratio-darinnen-ausfuhrlich-erkleret-und-dargestellt

Browse more rare books from the year 1608