Recently found by viaLibri....
2020-02-14 19:17:04
IPEREN, JOSUA VAN
Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen af, tot op onzen Tegenwoordygen Tyd toe. En inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche Psalmberyminge, uit echte Gedenkstukken saamgebragt. Met Kunstplaaten.
Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1777/1778. 2 delen, (XXII) 496, (XI) 519 p. Origineel half Leer met ribben, 4° (Vernieuwde marmers, uiteinden van de ruggen sleets en/of gerestaureerd. Quarto-uitgave van dit standaardwerk over de geschiedenis van het zingen van de psalmen door Josua van Iperen, 1726-1780. Geïllustreerd met 2 pagina's met notenschrift, waarvan 1 uitvouwbaar, 1 uitvouwbare gravure en 9 portretten. Deze uitgave heeft 1 portret minder dan de octavo-uitgave.)
Bookseller: Antiquariaat De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/180052289/1777-iperen-josua-van-kerkelyke-historie-van-het-psalm-gezang

Browse more rare books from the year 1777