Recently found by viaLibri....
2020-01-16 11:34:04
Leeuwarden - Pieter Bast after Johan Sems, 1603
EERSTE BETROUWBARE PLATTEGROND VAN LEEUWARDEN "Leeuwerden de hooft stadt van Frislant
1603. EERSTE BETROUWBARE PLATTEGROND VAN LEEUWARDEN "Leeuwerden de hooft stadt van Frislant. Leoverdia Metropolis Frisiae 1603." Vogelvluchtkaart van Leeuwarden gezien vanuit het zuiden. Kopergravure vervaardigd door Pieter Bast in 1603 naar het ontwerp van landmeter Johan Sems. 2e staat van III (và à r de vermelding van het adres van uitgever Lamrinck). Afm. ca. 40 x 49 cm. Rond 1600 brak voor Leeuwarden een bloeiperiode aan. "De stad is in een bekoorlijke vlakte in het hart van Friesland gelegen. De omliggende landerijen munten uit in vruchtbaarheid en in rijkdom aan vele voor het leven onmisbare zaken. Er is een overvloed van melk, boter, kaas en gevogelte. De grote hoeveelheid schapen, kalveren, ossen, koeien en varkens verbaast vreemdeling en landgenoot. De omgeving is rijk aan konijnen en hazen, het fruit van betere kwaliteit dan dat uit het buitenland. De oogst aan tarwe, rogge, haver, gerst en groenten is buitengewoon groot. Vele en verschillende soorten vis, zowel uit zoetwatermeren als uit de zee, worden hier aangevoerd. Overal ziet men tuinen, die het oog strelen, en nergens met onkruid, doornen of distels begroeide plaatsen. De straten zijn ruim en de gebouwen aanzienlijk. De lucht is er zeer gezond. Daardoor woedt er zelden een epidemie, die veroorzaakt wordt door schadelijke dampen, doch wel door een of andere besmetting, en dan is deze nog niet in die mate dodelijk als elders. De ontwikkeling der burgers is van dien aard, dat men zou veronderstellen, dat zij in Griekenland en niet zo nabij de koude en het ijs der poolstreken geboren en opgevoed zijn." Ald … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge [Amsterdam, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/168655403/1603-leeuwarden-pieter-bast-after-johan-sems-eerste-betrouwbare-plattegrond-van-leeuwarden-leeuwerden

Browse more rare books from the year 1603