Recently found by viaLibri....
2019-11-23 11:19:29
Antwerpen panorama - Jan Bapitst Vrients
MAGISTRAAL GEZICHT OP DE REDE VAN ANTWERPEN "Antverpia", kopergravure in vier bladen voor het eerst uitgegeven in 1610 door Jan Bapitst Vrients, hier in een uitgave van na 1652
1610. MAGISTRAAL GEZICHT OP DE REDE VAN ANTWERPEN "Antverpia", kopergravure in vier bladen voor het eerst uitgegeven in 1610 door Jan Bapitst Vrients, hier in een uitgave van na 1652. Deels in de tijd, deels later met de hand gekleurd. Afm.: (prent) ca. 43 x 219 cm, (lijst) 80 x 255 cm. De rede van Antwerpen heeft een fascinerende aantrekkingskracht uitgeoefend op kunstenaars: geen enkele havenstad in de 16e en 17e eeuw heeft zo vaak haar rede of delen van die rede weergegeven gezien op schilderijen en prenten. Enkele grafische kunstenaars hebben het gewaagd in monumentale gezichten een overzichtsbeeld te geven van het ganse toenmalige havencomplex. De drie voornaamste pogingen werden stuk voor stuk meesterwerken in het genre: de anonieme houtsnede van 1515, de gravure van Frans Huys van 1556, en het redegezicht van 1610 door Jan Bapitist Vrients. Opdrachtgevers voor het vervaardigen van dit stadsgezicht waren de aartshertogen Albrecht en Isabella die over de Habsburgse Nederlanden regeerden van 1598 tot 1621. In 1609 kwam men in Antwerpen tot een akkoord over een wapenstilstand, waarop het Twaalfjarig Bestand volgde en de erkenning van de Verenigde Provinciën als soevereine macht. Met de beëindiging van de vijandelijkheden en het daaruit voortvloeiende herstel van de landbouw, nam de welvaart bij de terugkerende bevolking toe. De protestanten die eerder de zuidelijke Nederlanden hadden verlaten, werden onder nieuwe wetgeving nu gedoogd. Deze gebeurtenissen bij elkaar waren aanleiding voor een stemming van overwinning en lof, uitgebeeld in dit panorama. De gravure van Vrie … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge [Amsterdam, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/150996423/1610-antwerpen-panorama-jan-bapitst-vrients-magistraal-gezicht-op-de-rede-van

Browse more rare books from the year 1610