Recently found by viaLibri....
2019-11-08 08:15:50
LOCCENIUS, Johannes.)
Swenske och göthiske gamle handlingar.
Stockholm, Benj. G. Schneider, 1728. 16:o. (64),+ 358,+ (33) s. Titelsidan med graverad vinjett. enstaka små fläckar. Nött samtida hfrbd, ryggen med upphöjda bind, sprickor i bakre fals. Lång tillskrift med bläck på frampärmens insida, tyvärr med båda mottagare och givare raderad. Ur Björn Hesses bibliotek. Warmholtz 1416 not. Almquist, Sveriges bibliografiska litteratur 1393. Hesse 1265. Ovanlig samling av stadgar och förordningar rörande antikviteterna. Den inleds med "Placat och påbudh om gamble monumenter och antiqviteter" från 1666 - vilket är världens äldsta fornminneslag - och går fram till "Placat angående allehanda gammalt hittemynt, och fynd", från 1684. Därefter följer stadgarna för Antikvitetsarkivet från 1692 och slutligen Johannes Loccenius: "Swenske och göthiske gamle handlingars första [-tridie] bok", vilken upptar de 358 paginerade sidorna. Det är en svensk översättning av "Antiquitatum Sveo Gothicarum" utförd av Nils Hufvedsson Dal. På slutet har denne även lagt till en bibliografi över böcker som kan komplettera och korrigera Loccenius, "Anvisning til böcker och skrifter hwarutur föregående werck rättas och förökas må", dock "... hvarken redig eller fullständig", enligt Warmholtz. "Antiquitatum" utkom första gången 1647 och trycktes sedan om flera gånger, och anses som ett av Loccenius främsta verk.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/146086520/1728-loccenius-johannes-swenske-och-gothiske-gamle-handlingar

Browse more rare books from the year 1728